SF1676 VT19-1 Differentialekvationer med tillämpningar