Kursöversikt

Tentamensformulering för Tentan den 13e Augusti 2019

Lösningsförslag tentan den 13e Augusti 2019

 

Extra möte inför Augustitentan Tisdagen den 11e Juni kl 14:15-??

I ett försök att ge någon typ av instruktioner inför omtentan i Augusti så kommer jag att finnas tillgänglig i F11 den 11e Juni från kl 14:15. Jag kommer säkert att säga något om kursen och sen ge möjlighet att ställa frågor.

 

Tentan är nu färdigrättad!

Det kan dröja någon dag innan ni får tillbaka tentan men här nedan så finns det lite statistik. Statistiken är baserad på samtliga som skrev, men ca 2/3 av kursregistrerade kom inte till tentan. Det är ett par saker som är oroande med tentamensresultatet. Ett stort problem är att endast en liten andel av kursanmälda går upp till tentamen. Ett annat stort pproblemär att antalet godkända är lågt. Det är en naturlig gissning att detta är en konsekvens av att kursen inte har några föreläsningar. För de som har svårt med den här kursen och känner att de behöver föreläsningar så kan jag rekommendera att man, i mån av plats, smyger in på föreläsningarna i SF1683 del 2 som går i höst. Den kursen har i princip samma kursinnehåll.

Betyg Procent
A 6%
B 0%
C 13%
D 0%
E 19%
F 63%
Kursanmälda men inte närvarande 73%

Lösningsforslag Tentamen den 27e Maj

Tentamens frågor 27e Maj 2019

 

Lite information om tentan (läsning uppgifter et.c.)

 

Om kursen: SF1632 är en ganksa ovanlig kurs på KTH. Den har inga föreläsningar, inga övningar och ingen kontinuerlig examination. Så det är helt upp till er själva att läsa och förstå kursen. Kursen finns för att ge de studenter som vill läsa en mattemaster de förkunskapskrav som behövs.

Kursbok: Fourier Analysis and its Applications av Anders Vretblad (Springer 2003)

Om du är inloggad på med ditt KTH konto så kan du ladda ner boken gratis från KTH biblioteket (klicka på den här länken).

Lärandemål:

Efter kursen skall studenterna kunna

 • lösa andra ordningens linjära differentialekvationer med hjälp av potensserier
 • beräkna Fourierserier och deras summor
 • använda summationskärnor
 • lösa approximationsproblem med ortogonala projektioner i inreproduktrum
 • lösa problem med hjälp av system av ortogonala polynom
 • lösa partiella differentialekvationer med användande av separation av variabler
 • lösa Dirichlets problem i enhetsskivan
 • lösa Sturm-Liouvilleproblem
 • beräkna Fouriertransformer och räkna med Fouriertransformer och faltningar (med tillämpningar på partiella differentialekvationer)
 • använda Z-transformen
 • räkna med distributioner och deras derivator och Fouriertransformer

Dessa lärandemål är i princip identiska till lärandemålen för SF1683 (ännu mer lika lärandemålen för den nerlaggda kursen SF1629). Detta gör att tentamen kommer att se nästan exakt lika ut för SF1632 som för SF1629 och SF1683.

Läsanvisningar Ur: Anders Vretblad: Fourier Analysis and Applications, Springer 2005

Kapitel 1.4

 

Uppgifter:

Kapitel 2.1-2.7

Uppgifter: 2.10, 2.12, 2.13, 2.22ab), 2.26, 2.30a, 8.3a, 2.27, 2.29

Kapitel 3.6

Uppgifter: 3.44, 3.45, 3.46, 3.47,

Kapitel 4.1-4.6, 4.7

Uppgifter: 4.1,4.2,4.3,4.4,4.7,4.9, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.33

Kapitel 5.1-5.4

Uppgifter: 5.2, 5.7, 5.16a), 5.5b), 5.9, 5.3, 5.4, 5.10, 5.17 och 5.22

Kapitel 6.1,-6.5

Uppgifter: 6.1ab, 6.2, 6.3, 6.6, 6.8, 6.16

Kapitel 7.1-7.7

Uppgifter: 7.1ae), 7.4, 7.9, 7.11a, 7.1bf), 7.11b, 7.6, 7.8, 7.12, 7.16, 7.23

Kapitel 8.1-8.5

Uppgifter: 8.1, 8.3, 8.4, 8.7, 8.10, 8.13

Tentamensinformation: Tentamen kommer att bestå av 6 tal om vardera 4 poäng: totalt 24poäng.

Preliminära betygsgränser är: A - 21 poäng, B - 19 poäng, C - 16 poäng, D - 13 poäng, E -
11 poäng, FX - 10 poäng

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna; varken på lappskrivningarna eller på tentan. Specifikt så får ni inte ha Beta eller miniräknare.

Extentor: Den här kursen är väldigt lik SF1629 del 2 och SF1683 del 2. Skillnaderna mellan kurserna är minimala så om ni vill se nivån på gamla tentor så rekommenderas ni att tillta på ex-tentor SF1629 del 2.

Tentamen SF1683 8e Januari 2018 hittar ni HÄR. Lösningsförsslag hittar ni HÄR.

Tentamen SF1683 4e April 2018 hittar ni HÄRLösningsförslag hittar ni HÄR.

Tentamen SF1683/SF1632 11 Januari 2019 hittar ni Här.

Tentamen SF1629 11 Januari 2019 hittar ni Här. Lösningsförslag hittar ni här.

Tentamen SF1629/SF1632 den 16 April 2019 hittar ni Här, lösningsförslag hittar niHär.

Tentamen SF1629/SF1632 den 27e Maj 2019 hittar niHär, lösningsförslag hittar niHär.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum