HE1201 HT18-1 Företagsekonomi och entreprenörskap

HE1201 HT18-1 Företagsekonomi och entreprenörskap

Kursmoduler

HT18

HT18
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
HT18 15940    
 • Klassens studeranderepresentanter Page
  Klassens studeranderepresentanter Klassens studeranderepresentanter
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • HT18 KursPM HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6 hp.docx Attachment
  HT18 KursPM HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6 hp.docx HT18 KursPM HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6 hp.docx
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • TEN vid betyg FX Page
  TEN vid betyg FX TEN vid betyg FX
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • jämförelse upplaga 17 vs upplaga 18 för kapitel 21-27 Page
  jämförelse upplaga 17 vs upplaga 18 för kapitel 21-27 jämförelse upplaga 17 vs upplaga 18 för kapitel 21-27
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Tidigare tentor, formelsaming, räntetabeller Page
  Tidigare tentor, formelsaming, räntetabeller Tidigare tentor, formelsaming, räntetabeller
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Rekommenderade / möjliga uppgifter ur Övningsboken för repetition och möjliga FRIVILLIGA uppgifter att redovisa för BONUS poäng till tentan Muntlig eller skriftlig inlämning redovisning av bonusuppgifter 7/9 + 21/9 + 5/10 + 2/11 + 16/11 + 30/11 Page
  Rekommenderade / möjliga uppgifter ur Övningsboken för repetition och möjliga FRIVILLIGA uppgifter att redovisa för BONUS poäng till tentan Muntlig eller skriftlig inlämning redovisning av bonusuppgifter 7/9 + 21/9 + 5/10 + 2/11 + 16/11 + 30/11 Rekommenderade / möjliga uppgifter ur Övningsboken för repetition och möjliga FRIVILLIGA uppgifter att redovisa för BONUS poäng till tentan Muntlig eller skriftlig inlämning redovisning av bonusuppgifter 7/9 + 21/9 + 5/10 + 2/11 + 16/11 + 30/11
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Lektionsmaterial HT18 Page
  Lektionsmaterial HT18 Lektionsmaterial HT18
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • projektuppgift #1 av 6, del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 14/9 Assignment
  projektuppgift #1 av 6, del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 14/9 projektuppgift #1 av 6, del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 14/9
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • projektuppgift # 2 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 28/9 Assignment
  projektuppgift # 2 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 28/9 projektuppgift # 2 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 28/9
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • projektuppgift # 3 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 12/10 Assignment
  projektuppgift # 3 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 12/10 projektuppgift # 3 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas 12/10
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Projektuppgift #4 av 6 som del av ÖVN 2hp, med inlämning på Canvas 9/11 Assignment
  Projektuppgift #4 av 6 som del av ÖVN 2hp, med inlämning på Canvas 9/11 Projektuppgift #4 av 6 som del av ÖVN 2hp, med inlämning på Canvas 9/11
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • KTH Innovation på Campus Flemingsberg 15/11 + 29/11 + 6/12 + 13/12 Page
  KTH Innovation på Campus Flemingsberg 15/11 + 29/11 + 6/12 + 13/12 KTH Innovation på Campus Flemingsberg 15/11 + 29/11 + 6/12 + 13/12
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Projektuppgift #5 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas den 23/11 Assignment
  Projektuppgift #5 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas den 23/11 Projektuppgift #5 av 6 som del av ÖVN 2 hp med inlämning på Canvas den 23/11
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Genomgång av äldre tenta tisdag 4/12 kl 14.15-16 Page
  Genomgång av äldre tenta tisdag 4/12 kl 14.15-16 Genomgång av äldre tenta tisdag 4/12 kl 14.15-16
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Den 5e december ska Philips Healthcare hålla en lunchföreläsning, utanför kursen HE1201, ordnat av NLG, men relevant och intressant Page
  Den 5e december ska Philips Healthcare hålla en lunchföreläsning, utanför kursen HE1201, ordnat av NLG, men relevant och intressant Den 5e december ska Philips Healthcare hålla en lunchföreläsning, utanför kursen HE1201, ordnat av NLG, men relevant och intressant
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Uppgift #6 av 6, som del av ÖVN 2 hp, med inlämning 7/12 Assignment
  Uppgift #6 av 6, som del av ÖVN 2 hp, med inlämning 7/12 Uppgift #6 av 6, som del av ÖVN 2 hp, med inlämning 7/12
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Den 11/12 ska ’Philips-kursen’ ha slutpresentationer av HT18 läsår 3 studenter som går kursen. Läsår 2 studenter är inbjudna att delta, sal T53 kl (ej fastställt, fråga) Page
  Den 11/12 ska ’Philips-kursen’ ha slutpresentationer av HT18 läsår 3 studenter som går kursen. Läsår 2 studenter är inbjudna att delta, sal T53 kl (ej fastställt, fråga) Den 11/12 ska ’Philips-kursen’ ha slutpresentationer av HT18 läsår 3 studenter som går kursen. Läsår 2 studenter är inbjudna att delta, sal T53 kl (ej fastställt, fråga)
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • ÖVN 2 hp individuell inlämning av slutrapport från ÖVN 2hp arbete med kursens projektuppgifter, med inlämning på Canvas 21/12 Assignment
  ÖVN 2 hp individuell inlämning av slutrapport från ÖVN 2hp arbete med kursens projektuppgifter, med inlämning på Canvas 21/12 ÖVN 2 hp individuell inlämning av slutrapport från ÖVN 2hp arbete med kursens projektuppgifter, med inlämning på Canvas 21/12
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • OBS endast för info och ej del av kurs HE1201 - material från kurs HL2037 ’Philips-kursen’ slutpresentationer i december - 18 Page
  OBS endast för info och ej del av kurs HE1201 - material från kurs HL2037 ’Philips-kursen’ slutpresentationer i december - 18 OBS endast för info och ej del av kurs HE1201 - material från kurs HL2037 ’Philips-kursen’ slutpresentationer i december - 18
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 
lägsta resultat måste visa måste skicka in måste bidra