SF1629_TEN2_2020-04-15 - Differentialekvationer och transformer II

SF1629_TEN2_2020-04-15 - Differentialekvationer och transformer II


FX Tentan idag kommer att övervakas i följande ZOOM rum: https://kth-se.zoom.us/j/62629921493

 

Meeting ID: 626 2992 1493

 

Lösningsförslag Tentamen den 15e April 2020

Med anledning av COVID-19 pandemin så kommer omtentamen i SF1629
Differentialekvationer och transformmetoder att genomföras online. Just nu så är det mycket som är osäkert och jag har ännu inte all information som jag skulle önska att jag hade. Men vi får försöka göra det bästa vi kan av situationen.

Tentamen kommer att genomföras på följande sätt.

1) Tidpunkt: Tentamen kommer att genomföras enligt schema Onsdagen den 15e April från 8:00-12:00 (8:00-14:00 för de som har utökad skrivtid).

2) Plats: Eftersom KTH för närvarande är nerstängt så kommer tentamen att ske online. Tentamen kommer att publiceras på CANVAS kl 8:00 och ni kommer att skriva tentamen hemma.

3) Inlämning av lösningar: Ni ska ladda upp era lösningar på CANVAS i pdf-format före klockan 12:00 (respektive 14:00) den 15e April. Vissa uppgifter kommer att vara flervalsalternativ och andra kommer ni kunna skriva in svar direkt i canvas. Vi måste dock ha ett par uppgifter där ni förväntas att skriva fullständiga lösningar. För dessa uppgifter så kan ni kan scanna eller fotografera era handskrivna lösningar. Men lösningarna skall skickas in i pdf-format. Kolla att ni vet hur ni konverterar era filer till pdf-format (det finns många gratishemsidor där ni kan konvertera filer: t.ex. https://jpg2pdf.com/ är en gratishemsida där ni kan konvertera .jpg foton till .pdf).

4) Tentavakter via ZOOM: För att försäkra oss att ni skriver tentan själva utan otillåtna hjälpmedel (inga hjälpmedel är tillåtna) så kommer ni att behöva vara uppkopplade via ZOOM under skrivtiden. Det genomfördes ett zoom-test den 9e April. Dock så fick vi informationen så pass sent att det blev lite förhastat. Kanske kommer ett till test att genomföras - men det är osäkert eftersom det testet skulle behöva arrangeras av mig och skulle därför inte ha exakt samma format som tentamen som arrangeras av KTH. Aktuella zoom-rum kommer att dyka upp på den här sidan så snart jag har tillgång till dem!

5) Det finns en testquiz (länk till vänster). Detta är för att ni ska få en chans att se hur quizen ser ut och få möjligheten att kolla att ni kan:

i) Skriva ekvationer och formler i quiz-editorn.
ii) Ladda upp pdf-filer. (Detta är jätteviktigt att ni kollar att det fungerar. Av någon anledning så kan jag inte testa den funktionen som examinator.)

Dessutom så är det viktigt för mig att se hur teknologin fungerar, hur jag får tillgång till era lösningar och möjligheten att lösa eventuella problem innan den riktiga tentan. Just nu står det att det är ett "Bedömt quiz." - det är för att jag vill se hur canvas hanterar bedömda quiz (där lösningarna sparas et.c.) Men test-quizet är inte en del av examinationen.

Alla tentamensanmälda ska ha tillgång till quizet. Observera att ni måste vara inloggade på CANVAS för att kunna ta testet och tentan. För att logga in så måste ni klocka på logga in uppe till vänster under KTH-loggan.

6) Tentans utformning.Tentan kommer att ha 24 poäng indelade på en del 1 med max 16 poäng. Bonuspoängen läggs till del 1 upp till maximalt 16 poäng som på tidigare tentor. Frågorna kommer att vara av följande typ:

Del 1 fråga 1-4: De första fyra frågorna kommer att bestå av enkla beräkningar. Ni kommer endast att behöva ange svar, ingen motivering krävs. Dessa uppgifter ger 1 poäng per fråga.

Del 1 fråga 5-8: Dessa frågor kommer att vara flervalsalternativ. Flera svar kan vara korrekta och ni ska "klicka i" alla korrekta svar. Dessa frågor ger maximalt 1 poäng per fråga. Ingen motivering krävs. Jag har laggt till två frågor till quizet idag (9e April) av flervalstyp så att ni kan se hur dessa fungerar.

Del 1 fråga 9-10: Dessa är vanliga tentafrågor som på tidigare tentor. Fullständig motivering krävs och skall laddas upp i pdf format via canvas. Maximalt fyra poäng per fråga.

Del 2 fråga 11-12: Del 2 kommer att bestå av två frågor som är lite svårare eller mer teoretiska. Fullständig motivering krävs (laddas upp i pdf format). Maximalt 4 poäng per fråga.

Webkamra: Ni kan antingen använda er mobiltelefon eller en webkamera på er dator/laptop. Jag får en del frågor om hur webkameran ska riktas. Se till att ni är i bild så bra ni kan, det finns inga specifika regler men om tentavakten tycker att kameran är felriktad så kommer han/hon att informera er så oroa er inte över detta. Era lösningar/papper ska inte synnas i kameran (eftersom andra studenter kan se det). Ljud och bild måste vara på!

Toalettbesök: Om ni behöver gå på toaletten så informera tentavakten i chattfunktionen och han/hon kommer att ge er tillåtesle.

Frågor under tentan. Varje sal kommer att ha en tentavakt som är matematiker och ni kan ställa frågor till tentavakten via chatten. Jag kommer, i egenskap av examinator, att besöka alla zoomsessioner vid flera tillfällen under tentan och ni kan då ställa frågor. Samtliga studenter kommer att se era frågor.

Övriga problem: Det kommer att uppstå problem, internet kan strula, er ljudupptagning kan strula, det kan uppstå problem att scanna och tusen andra saker kan gå fel. Men oroa er inte över detta - vi kommer att försöka lösa problemen under eller efter tentamen.

Tentamensguiden från ordinarie tentamen gäller fortfarande (och kan laddas ner här).

Kurssammanfattning:

Datum Information