Kursöversikt

Kursens pedagogiska upplägg

Huvuddelen av kursen består av seminarier i årskursöverskridande smågrupper. Du tillhör samma grupp alla tre år du går kursen. Varje grupp leds av en mentor som är lärare i programmet. Seminarierna ska utveckla din kunskap om datateknikprogrammet, studieteknik och jobbet som civilingenjör. Du ska bli bättre på självreglerat lärande, som är nyckeln till riktigt framgångsrika studier. Det handlar om att själv planera tiden effektivt, studera effektivt och skaffa motivation. Du kommer vid varje seminarium att få tillfälle att reflektera över dina studier och din utbildning. Utnyttja dessa tillfällen! Seminarierna kan gå till på olika sätt. Normalt kommer en del av tiden att ägnas åt diskussioner i smågrupper och en del av tiden till diskussioner i hela gruppen. Vissa seminarier kommer att vara promenadseminarier.

I period 2 i årskurs 1 görs ett etikmoment som leds av lärare från avdelningen för filosofi på KTH. Två föreläsningar sätter dig in i vad etik innebär och vad en datateknikingenjör kan stöta på för etiska frågeställningar. Sedan får du tillämpa kunskaperna och skriva en egen etikessä, som kamratgranskas, och delta i en etikgruppövning.

I period 4 i årskurs 2 görs ett datorhistoriamoment som leds av lärare från avdelningen för historiska studier på KTH. Två föreläsningar sätter dig in i området och visar hur en datorhistorisk uppsats utformas. Ett quiz examinerar datalogihistoriakunskaperna. Därefter ska ett datorhistoriaprojekt utföras i grupper om fyra personer. Det kamratgranskas och redovisas med en uppsats och en muntlig presentation.

Detaljschema

Läsåret 2020/2021 (årskurs 1)

Period 1

24 augusti kl 8:15-10:00 Föreläsning i Zoom - Zoomlänk
Introduktion till kursen och programmet, studieteknik.

Reflektionsseminarium 1 
Tema: Studiemotivation och studieteknik
7 september: uppgiften publiceras
15 september kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
18 september kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
21 september kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
22 september kl 8-12: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 2

5 november D-dagen
Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare (i år på distans). D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen. D-dagen pågår hela dagen. Alla studenter är schemafria kl 12-14.

Reflektionsseminarium 2
Tema: Plugga och jobba utomlands
29 oktober: uppgiften publiceras
6 november kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
10 november kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
11 november kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
12 november kl 8-17 eller 18 november kl 8-12: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Etikmomentet
26 oktober: Instruktioner för etikmomentet publiceras
16 november kl 10-12: Föreläsning 1 i etik Zoomlänk
17 november kl 13-15: Föreläsning 2 i etik Zoomlänk
29 november kl 19: senaste tid för inlämning av första version av etikessän
30 november-3 december: Gruppövning i etik (olika grupper har olika tider)
8 december kl 19: senaste tid att granska en etikessä
11 december kl 19: senaste tid för inlämning av slutgiltig version av etikessän

Period 3 

Reflektionsseminarium 3
Tema: Minoriteter och likabehandling
18 januari: uppgiften publiceras
26 januari kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
29 januari kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
1 februari kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
2 februari kl 8-17 eller 10 februari kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 4

25 mars kl 15:15-17:00 Programkollegium 
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

30 mars kl 14:15-15:00 Information inför årskurs 2
Information om kursval, individuell studieplan, språkteknologiinriktningen och kurserna.

Alumnföreläsning (datum ännu inte spikat)
Alumnföreläsningen är inte obligatorisk, men närvaro ger en skötsamhetspoäng.

Reflektionsseminarium 4
Tema: Studentinflytande och utbildningskvalitet
Årets prosamenkät ska fyllas i senast 5 maj kl 19
13 april: uppgiften publiceras
22 april kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
26 april kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
27 april kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
28 april kl 8-17 eller 5 maj kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Läsåret 2021/2022 (årskurs 2, preliminärt)

Period 1

Föreläsning
Introduktion till årskurs 2

Reflektionsseminarium 5
Tema: Masterprogram

D-dagen

Period 2

Föreläsning
Information om valbar matematikkurs och språkprofil. Valet ska göras senast 15 november.

Reflektionsseminarium 2 
Tema: Ergonomi och psykisk hälsa

Period 3

Reflektionsseminarium 3 
Tema: Prokrastinering

Period 4

Programkollegium 
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

Information inför årskurs 3

Masterprogramspresentationer

Föreläsningar, quiz och grupparbete
Datorhistoria

Reflektionsseminarium 4 
Tema: Yrkesrollen och livslångt lärande

 

Läsåret 2021/2022 (årskurs 3, preliminärt)

Period 1

Föreläsning
Introduktion till årskurs 3

Reflektionsseminarium 9
Tema: Masterprogram

Period 2

Studiebesök på ett dataföretag

Reflektionsseminarium 10
Tema: Kursmål, programmål, generella färdigheter, betygskriterier och examination

Period 3

Reflektionsseminarium 11
Tema: Plagiering och eget ansvar

Period 4

Information om masterprogramvalet och masterprogrammen

Kvartssamtal
Individuellt möte med mentorn inför mastervalet 

Reflektionsseminarium 12
Förkunskaper för studier

Detaljschema

Läsåret 2020/2021 (årskurs 2)

Period 1

24 augusti kl 10:15-12:00 Föreläsning i Zoom - Zoomlänk
Introduktion till årskurs 2

Reflektionsseminarium 5
Tema: Masterprogram
25 augusti: uppgiften publiceras
2 september kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
4 september kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
7 september kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
8 september kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 2

27 oktober kl 12:15-13:00 Föreläsning i Zoom - Zoomlänk
Information om valbar matematikkurs och språkprofil. Valet ska göras senast 15 november.

5 november D-dagen
Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare (i år på distans). D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen. D-dagen pågår hela dagen. Alla studenter är schemafria kl 12-14.

Reflektionsseminarium 6
Tema: Plugga och jobba utomlands
29 oktober: uppgiften publiceras
6 november kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
10 november kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
11 november kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
12 november kl 8-17 eller 18 november kl 8-12: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 3 

Reflektionsseminarium 7
Tema: Minoriteter och likabehandling
18 januari: uppgiften publiceras
26 januari kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
29 januari kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
1 februari kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
2 februari kl 8-17 eller 10 februari kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 4

25 mars kl 15:15-17:00 Programkollegium 
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

Datorhistoriamoment (med föreläsningar, quiz och grupprojekt)
22 mars: Detaljerad information om datorhistoriamomentet publiceras
13 och 16 april: Föreläsningar
21 maj: Oppositionsövning
31 maj, 2 eller 3 juni: Redovisning av datorhistoriaprojektet

20 april kl 15:15-16:00 Information inför årskurs 3
Information om kurserna, krav för särskild behörighet, individuell studieplan.

23 april kl 10:15-12:00 Masterprogramspresentationer
Masterprogramsansvariga presenterar sina masterprogram (inför mastervalet i årskurs 3)

Alumnföreläsning (datum ännu inte spikat)
Alumnföreläsningen är inte obligatorisk, men närvaro ger en skötsamhetspoäng.

Reflektionsseminarium 4
Tema: Studentinflytande och utbildningskvalitet
Årets prosamenkät ska fyllas i senast 5 maj kl 19
13 april: uppgiften publiceras
22 april kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
26 april kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
27 april kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
28 april kl 8-17 eller 5 maj kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Läsåret 2019/2020 (årskurs 1, förra året, inte prosam19s)

Period 1

26 augusti kl 8:15-10:00 Föreläsning 
Introduktion till kursen och programmet, studieteknik.

Reflektionsseminarium 1 
Tema: Studiemotivation och studieteknik

10 oktober D-dagen 
Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare på Nymble. D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen.

Period 2

Reflektionsseminarium 2 
Tema: Kursmål, programmål, betygskriterier och examination

Etikmomentet

Period 3

Reflektionsseminarium 3 
Tema: Plagiering och eget ansvar

Period 4

26 mars Programkollegium 
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

2 april Information inför årskurs 2 
Information om kursval, individuell studieplan, språkteknologiinriktningen och kurserna.

Reflektionsseminarium 4 
Tema: CDIO och generella färdigheter

Läsåret 2021/2022 (årskurs 3, preliminärt)

Period 1

Föreläsning
Introduktion till årskurs 3

Reflektionsseminarium 9
Tema: Masterprogram

Period 2

Studiebesök på ett dataföretag

Reflektionsseminarium 10
Tema: Ergonomi och psykisk hälsa

Period 3

Reflektionsseminarium 11

Tema: Prokrastinering

Period 4

Information om masterprogramvalet och masterprogrammen

Kvartssamtal
Individuellt möte med mentorn inför mastervalet 

Reflektionsseminarium 12
Tema: Yrkesrollen och livslångt lärande

Detaljschema

Läsåret 2020/2021 (årskurs 3)

Period 1

24 augusti kl 12:15-13:00 Föreläsning i Zoom - Zoomlänk
Introduktion till årskurs 3

Reflektionsseminarium 9 
Tema: Masterprogram
25 augusti: uppgiften publiceras
2 september kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
4 september kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
7 september kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
8 september kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 2

Frivilligt studiebesök på ett dataföretag (ger en skötsamhetspoäng)
13 oktober: listor för studiebesöken publiceras i kursrummet
15 oktober-12 november, torsdagar efter klockan 15:30 genomförs studiebesöken, i år på distans via Zoom

28 oktober kl 12-13 Valinformationsföreläsning i Zoom - Zoomlänk
Information om valet av kurser till vårterminen

5 november kl 10-12 D-dagen
Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare (i år på distans). D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen. D-dagen pågår hela dagen.

Reflektionsseminarium 10
Tema: Plugga och jobba utomlands
29 oktober: uppgiften publiceras
6 november kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
10 november kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
11 november kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
12 november kl 8-17 eller 18 november kl 8-12: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 3 

Reflektionsseminarium 11
Tema: Minoriteter och likabehandling
18 januari: uppgiften publiceras
26 januari kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
29 januari kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
1 februari kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
2 februari kl 8-17 eller 10 februari kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Period 4

25 mars kl 15:15-17:00 Programkollegium 
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

21 april kl 15:15-16:00 Information inför årskurs 4
Information om masterprogramvalet 15 maj, krav för särskild behörighet.

23 april kl 10:15-12:00 Masterprogramspresentationer
Masterprogramsansvariga presenterar sina masterprogram

Kvartssamtal 
Individuellt möte med mentorn inför mastervalet runt månadsskiftet april/maj. Tid bestäms individuellt med mentorn.

Alumnföreläsning (datum ännu inte spikat)
Alumnföreläsningen är inte obligatorisk, men närvaro ger en skötsamhetspoäng.

Reflektionsseminarium 4
Tema: Studentinflytande och utbildningskvalitet
Årets prosamenkät ska fyllas i senast 5 maj kl 19
13 april: uppgiften publiceras
22 april kl 19: senaste tid för inlämning av reflektionsdokumentet
26 april kl 19: senaste tid att kommentera sex andras reflektioner
27 april kl 19: senaste tid att kommentera kommentar i egna dokumentet
28 april kl 8-17 eller 5 maj kl 13-17: seminarium (olika grupper har olika tider inom denna ram)

Läsåret 2018/2019 (årskurs 1, inte prosam18s)

Period 1

Föreläsning 
Introduktion till kursen och programmet, studieteknik.

Reflektionsseminarium 1 
Tema: Studiemotivation och studieteknik

D-dagen 
Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare på Nymble. D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen.

Period 2

Reflektionsseminarium 2 
Tema: Ergonomi, stress och psykisk hälsa

Föreläsning 1 i etik

Föreläsning 2 i etik

Gruppövning i etik

Period 3

Reflektionsseminarium 3 
Tema: Prokrastinering

Period 4

Programkollegium 
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

Information inför årskurs 2 
Information om kursval, uppflyttning, individuell studieplan, språkteknologiinriktningen, språkprofiler och kurserna.

Reflektionsseminarium 4 
Tema: Yrkesrollen och livslångt lärande

Läsåret 2019/2020 (årskurs 2)

Period 1

29 augusti kl 15-17 Föreläsning
Introduktion till årskurs 2

Reflektionsseminarium 5
Tema: Masterprogram

10 oktober D-dagen 
Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare på Nymble. D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen. 

Period 2

28 oktober kl 12-13 Valinformationsföreläsning
Information om valet av mattekurs för vårterminen

Reflektionsseminarium 6 
Kursmål, programmål, betygskriterier och examination

Period 3

Reflektionsseminarium 7
Tema: Plagiering och eget ansvar

Period 4

26 mars Programkollegium 
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

21 april Information inför årskurs 3 
Information om kursval, uppflyttning, individuell studieplan, språkteknologiinriktningen, språkprofiler och kurserna.

Datorhistoriamoment

Reflektionsseminarium 8 
Tema: CDIO och generella färdigheter