ordinarie TEN HT19 HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap.docx