LT200X VT19-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå