Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 185 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Återkoppling på uppgiftsbeskrivning
Återkoppling på uppgiftsbeskrivning
Kriterier Bedömningar Poäng
Vetenskaplig fråga
Frågan är tillräckligt specifik, går att utvärdera och är datatekniskt intressant.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Forskningskoppling
Kopplingen till vetenskaplig forskning är tillräcklig.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Industriell ekonomi-perspektiv
Frågan är intressant ur ett industriell ekonomi-perspektiv.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Metod
Föreslagen metod är lämplig för att undersöka frågan.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Genomförande
De avgränsningar som gjorts och de resurser som finns är sådana att arbetet går att genomföra under planerad tid.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--