DD1396 pallinda19 VT19-1 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi