SF1682 HT18-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer