SF1519 CENMI2 HT18-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering