SF1518 CMATD2 HT18-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering