LT200X HT18-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå