DD1396 pallindah18 HT18-1 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi