Den här uppgiften räknas inte till slutbedömningen.