MH1023 VT18-1 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer

Senaste aktivitet i MH1023

Inga nya meddelanden
Du har inga meddelanden att visa i ditt flöde än. När du börjar delta i kurser kommer du märka att flödet börjar fyllas med meddelanden från diskussioner, bedömningsuppdateringar, privata meddelanden mellan dig och andra användare, osv.