Kursöversikt

Syftet med kursen är att ge en god förståelse för digital datakommunikation och datornät. Ett nätverk som internet är bland de mest komplexa system som byggts och därför är det viktigt att förstå systemets arkitektur, det vill säga hur delarna sammanfogas i ett fullständigt system. Kursen lär ut hur nätverk fungerar, vilka de viktigaste funktionerna och principerna är samt de tjänster som näten erbjuder. Kursen är bas för vidare studier om nätverk och en översikt för de som behöver kunna grunderna för studier inom tekniska områden där nätverk används.

Kursen är strukturerad för aktivt lärande med flera inlämningsuppgifter och kontrollskrivningar och erbjuder på detta vis en löpande examination.

Kurssammanfattning:

Datum Information