SF1546 COPEN, CITEH VT22-1 Numeriska metoder, grundkurs