SF1682 HT17-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer