SF1682 HT21-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer