SF1518 CMATD2 HT17-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering