IV1023 TEN1: 2020-05-27

Offentlig domän Kursens innehåll erbjuds under en Offentlig domän licens. Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges.