SF1546 COPEN/CITEH VT21-1 Numeriska metoder, grundkurs