SF1632 VT21-1 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer

SF1632 VT21-1 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer

Nyhet: Under period 4 så kommer kursen att få 7 föreläsningar och 6 övningar samt 6 kontrollskrivningar.

Information för dessa kursmoment hittar ni under följande sidor.

Föreläsningar

Övningar

Kontinuerlig examination (kontrollskrivningar).Dessa förändringar i upplägget bestämdes den 12e Mars så vi jobbar för tillfället med att schemalägga kursen och lägga upp information på dessa sidor. Men informationen kommer så snart vi har den.

Kursbok: Fourier Analysis and its Applications av Anders Vretblad (Springer 2005)

Om du är inloggad på med ditt KTH konto så kan du ladda ner boken gratis från KTH biblioteket (klicka på den här länken).

Administration:

Svar på administrativa frågor t.ex. rörande kursregistrering, anmälan till tentor, matematikjour, omprövningar etc. hittar du på följande hemsida:  studentexpeditionen (Links to an external site.).

Vid övriga frågor var snäll och kontakta oss, enklast och snabbast, via mail: studentoffice@math.kth.se .

 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning:

Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning kan ha rätt till visst stöd vid bland annat examination.  För mer information läs här: mer information. Se även kursens regler för anpassad examination.

 

Lite information om tentan (läsning uppgifter et.c.)

 

 

Lärandemål:

Efter kursen skall studenterna kunna

 • lösa andra ordningens linjära differentialekvationer med hjälp av potensserier
 • beräkna Fourierserier och deras summor
 • använda summationskärnor
 • lösa approximationsproblem med ortogonala projektioner i inreproduktrum
 • lösa problem med hjälp av system av ortogonala polynom
 • lösa partiella differentialekvationer med användande av separation av variabler
 • lösa Dirichlets problem i enhetsskivan
 • lösa Sturm-Liouvilleproblem
 • beräkna Fouriertransformer och räkna med Fouriertransformer och faltningar (med tillämpningar på partiella differentialekvationer)
 • använda Z-transformen
 • räkna med distributioner och deras derivator och Fouriertransformer

Dessa lärandemål är i princip identiska till lärandemålen för SF1683 (ännu mer lika lärandemålen för den nerlaggda kursen SF1629). Detta gör att tentamen kommer att se nästan exakt lika ut för SF1632 som för SF1629 och SF1683.

Läsanvisningar Ur: Anders Vretblad: Fourier Analysis and Applications, Springer 2005

Kapitel 1.4

Uppgifter:

Kapitel 2.1-2.7

Uppgifter: 2.10, 2.12, 2.13, 2.22ab), 2.26, 2.30a, 8.3a, 2.27, 2.29

Kapitel 3.6

Uppgifter: 3.44, 3.45, 3.46, 3.47,

Kapitel 4.1-4.6, 4.7

Uppgifter: 4.1,4.2,4.3,4.4,4.7,4.9, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.33

Kapitel 5.1-5.4

Uppgifter: 5.2, 5.7, 5.16a), 5.5b), 5.9, 5.3, 5.4, 5.10, 5.17 och 5.22

Kapitel 6.1,-6.5

Uppgifter: 6.1ab, 6.2, 6.3, 6.6, 6.8, 6.16

Kapitel 7.1-7.7

Uppgifter: 7.1ae), 7.4, 7.9, 7.11a, 7.1bf), 7.11b, 7.6, 7.8, 7.12, 7.16, 7.23

Kapitel 8.1-8.5

Uppgifter: 8.1, 8.3, 8.4, 8.7, 8.10, 8.13

Tentamensinformation: Tentamen kommer att bestå av 6 tal om vardera 4 poäng: totalt 24poäng.

Preliminära betygsgränser är: A - 21 poäng, B - 19 poäng, C - 16 poäng, D - 14 poäng, E -12 poäng, FX - 11 poäng

Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Specifikt så får ni inte ha Beta eller miniräknare.

Extentor: Den här kursen är väldigt lik SF1629 del 2 och SF1683 del 2. Skillnaderna mellan kurserna är minimala så om ni vill se nivån på gamla tentor så rekommenderas ni att tillta på ex-tentor SF1629 del 2.

Tentamen den 13e Januari 2021. med tillhörande lösningasförslag.

Tentamen den 11 Augusti 2020 (tentan gick online så det finns ingen separat frågefil) lösningsförslag (med frågor)

Tentamen den 25 Maj 2020 (tentan gick online så det finns ingen separat frågefil) Lösningsförslag (med frågor)

Tentamen 13e Januari 2020 med Lösningsförslag.

Tentamen SF1632 13e Augusti 2019 med  Lösningsförslag.

Tentamen SF1632 27e Maj 2019 med Lösningsförslag.

Tentamen SF1629 18e April 2018 med Lösningsförslag.

Tentamen SF1629 11e Januari 2018 hittar ni HÄR.Förhandsvisa dokumentetLösningsförsslag hittar ni HÄR.Förhandsvisa dokumentet

Tentamen SF1683/SF1629 4e April 2018 hittar ni HÄR. Förhandsvisa dokumentetLösningsförslag hittar ni HÄR.Förhandsvisa dokumentet

 

 

Course summary:

Date Details Due