DD1396 pallindav21 VT21-1 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi