LT200X HT20-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå