Länk till modulen för att kunna byta bakgrundsfärg