Quiz inför laboration 4

Den här uppgiften är en del av modulen Vecka 4 (14/9-18/9): labb 4 quiz och har ännu inte låsts upp.