Quiz inför laboration 3

Den här uppgiften är en del av modulen vecka3(7/9-11/9): labb3 quiz och har ännu inte låsts upp.