Quiz inför laboration 2

Den här uppgiften är en del av modulen Vecka2 Labb2 quiz och har ännu inte låsts upp.