Laboration 3

Den här uppgiften är en del av modulen Vecka 3 (7/9-11/9): Laboration3 och har ännu inte låsts upp.