Dynamisk programmering del 1, omvänd föreläsning

  • Sista inlämningsdatum Inget inlämningsdatum
  • Poäng 3
  • Frågor 4
  • Tidsgräns Ingen
  • Tillåtna försök Obegränsad

Instruktioner

Detta är materialet till föreläsning 9 den 10 september 2020. Vi använder omvänd undervisning (flipped classroom) för detta moment i kursen, vilket innebär att du före föreläsningen ska titta på dessa videor och försöka svara på tillhörande småuppgifter. Om du undrar något efter att ha gått igenom materialet får du gärna använda diskussionsfunktionen i Canvas för att ställa frågor som kan besvaras på föreläsningen den 10 september. I övrigt kommer föreläsningen att bestå av problemlösning gruppvis och gemensamt.