Begrepp och definitioner inför tentamen

  • Sista inlämningsdatum Inget inlämningsdatum
  • Poäng 12
  • Frågor 8
  • Tidsgräns 90 minuter
  • Tillåtna försök Obegränsad

Instruktioner

Det här är ett quiz för att du ska få tillfälle att öva din kunskap inom kursens begrepp och definitioner inför kursens teoritentamen. Quizzet är utformat ungefär som tentamen, med två sant/falskt-frågor, en fråga om reduktioner, två begreppsöversättningsfrågor samt några definitionsfrågor. Notera att på riktiga tentamen krävs övertygande motiveringar för full poäng på sant/falskt-frågorna.