Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 15 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Specen - bedömning
Specen - bedömning
Kriterier Bedömningar Poäng
Beskrivning av klass med attribut och metoder
tröskel: poäng
poäng
0 poäng
--
Förslag på funktioner med indata och utdata
tröskel: poäng
poäng
0 poäng
--
Beskrivning av datastrukturen, med bild
tröskel: poäng
poäng
0 poäng
--
Beskrivning av vad programmet ska göra (algoritm)
tröskel: poäng
poäng
0 poäng
--
Tidsplan
tröskel: poäng
poäng
0 poäng
--
Muntlig redovisning
tröskel: poäng
poäng
0 poäng
--
Poängsumma: 0 av 0