Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 21 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Peer review (1)
Peer review (1)
Kriterier Bedömningar
Vilka metoder har klassen Foodset?
Vilka metoder har klassen Recipe?
Lagras ingredienserna i ett Foodset-objekt?
Lagras raderna i Recipe-objekt som läggs i en lista?
Ser utskriften bra ut?
Vilka set-operationer används?
Fungerar utskriften på fil?
Hur är programmet uppdelat i funktioner? Föreslå en alternativ uppdelning!
Finns det en kommentar överst med författarnas namn och datum?
Är variabelnamnen lämpliga? Föreslå förbättringar!
Titta på testdata. Skulle du ha testat något mer?
Tips till arbetet med den individuella P-uppgiften