Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 23 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Peer review (2)
Peer review (2)
Kriterier Bedömningar
Vilka attribut har klassen?
Vilka metoder har klassen?
Lagras medianåldrarna som strängar eller flyttal? Ser utskriften bra ut?
Fungerar sorteringen? Hur kan man se att det är rätt?
Hittar programmet det land som har högst medianålder?
Hur är programmet uppdelat i funktioner? Föreslå en alternativ uppdelning!
Finns det en kommentar överst med författarnas namn och datum?
Är variabelnamnen lämpliga? Föreslå förbättringar!
Finns testdata med som kommentar sist i programmet?
Tips till nästa labb: