Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 22 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Peer review (3)
Peer review (3)
Kriterier Bedömningar
Vilka attribut har klassen Klocka?
Vilka metoder har klassen Klocka?
Har modulo och heltalsdivision använts?
Skrivs klockslag ut på rätt format?
Vilka fall har testats? Är det något mer som borde testas?
Står klassen och funktionerna överst i programfilen?
Vilka parametrar har funktionerna? Vilka returvärden?
Finns det en kommentar överst i programmet med författarnas namn och datum?
Är variabelnamnen lämpliga? Föreslå förbättringar!
Finns testdata med som kommentar sist i programmet?
Tips till nästa labb: