Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 10 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Peer review
Peer review
Kriterier Bedömningar
Hur fungerar glosförhöret?
Kan programmet hantera en en fil med okänt antal glosor?
Räknar programmet rätt antal korrekta svar?
Hur lagras glosorna?
Har varje funktion en förklarande kommentar?
Vilka parametrar har funktionerna? Vilka returvärden?
Finns det en kommentar överst i programmet med författarnas namn och datum?
Är variabelnamnen lämpliga? Föreslå förbättringar!
Finns testdata med som kommentar sist i programmet?
Tips till nästa labb: