Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 9 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Labb 1 - programmet
Labb 1 - programmet
Kriterier Bedömningar
1. Grundkrav
Variabler, input, print, if-else och kommentarer används i programmet.
2. Författarnas namn + datum
Programmet har en kommentar överst med författarnas namn och datum.
3. Bra variabelnamn
Variabelnamnen gör programmet lätt att förstå.
4. Testdata
Testdata finns med i en kommentar sist i programmet.