SF1682 HT20-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer