SF1520 CTKEM2 HT20-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 1