CM1000 HT20-1 Diskret matematik

CM1000 HT20-1 Diskret matematik

Målet med denna enda sida är att den ska innehålla alla dokument och länkar som behövs för att klara hela kursen, inklusive kurslitteraturen (som är gratis), övningar och tidigare examinationsmaterial (gamla tentor & KS etc.).

Jag som undervisar på den här kursen heter Johnny Panrike, johnnyp@kth.se, och ni är varmt välkomna att mejla mig med praktiska frågor om kursens genomförande och denna sidas innehåll. Matematiska frågor tar vi på kursens schemalagda övningstillfällen.

* Informationsdokument
Övergripande information: Information-1.pdf.
Kursens struktur i ämnesområden/lärandemål: Levels.pdf.
Särskild information för i år: Angående_COVID_och_Examination.pdf.
Matris som anger när olika ämnesområden examineras: Matris-1.pdf.
Förslag till studieplan, veckochecklistor: studieplaner_checklistor-1.pdf.
Extra regler och förtydligadanden till distansexaminationsformerna: FörtydligandenOchExtraReglerFörDistansexaminationen.pdf.

* Kontrollskrivningar, tentor och Fx-skrivningar
Plats för KS1: Kontrollskrivning1.pdf. Lösningar till KS1: KS1_Lösningar.pdf.
Plats för KS2: Kontrollskrivning2.pdf. För att hitta Quizzen där inlämningen sker, gå till "Uppgifter". eller "Quiz" till vänster.
Plats för KS3: (Skrivningen publiceras 10-15 minuter före skrivtiden börjar. Se kursens schema.)
Plats för KS4: (Skrivningen publiceras 10-15 minuter före skrivtiden börjar. Se kursens schema.)
Plats för Skriftlig tentamen: (Skrivningen publiceras 10-15 minuter före skrivtiden börjar. Se kursens schema.)
Plats för Fx-skrivning 1: (Skrivningen publiceras 10-15 minuter före skrivtiden börjar. Se kursens schema.)

* Platsmarkörsfiler
Används bara i undantagsfall och bara i samråd med mig (läraren) om du måste mejla in din lösning på grund av att inlämningen inte fungerar av någon anledning. Du måste vara i zoommötet för den aktuella skrivningen för att använda dessa filer och mejla mig din lösning i samband med att du lägger upp platsmarkörsfilen.
uppg1.png, uppg2.png, uppg3.png, uppg4.png, uppg5.png, uppg6.png, uppg7.png, uppg8.png, uppg9.png.

* Kurslitteratur och övningsmaterial
Litteraturen är gratis och speciellt framtagen för den här kursen. I centrum finns den svenska boken i nio kapitel som svarar nästan exakt mot innehållet i kursens nio delar. Det finns också, som brevidläsningslitteratur, två engelska böcker. Övningarna är tyvärr inte så välorganiserade, men rekommendationen är att ni så snart som ni kan börjar träna på tidigare examinationsmaterial, alltså gamla kontrollskrivningar, tentor och fx-skrivningar.
litteratur_del_1.zip, litteratur_del_2.zip, litteratur_del_3.zip, engelsk_litteratur.zip, Ovningar-2.zip.

* Länkar till Youtubefilmer
Kapitel 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3ZhNHLX928apqvJKKdK4IMn
Kapitel 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bFRmk-OY8ObRk6PGVvtmD6
Kapitel 3: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3a1EH9c2aKV7B9h9dVoBln0
Kapitel 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bLqiIDOBf6YR5tkeoCawUQ
Kapitel 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bUqe995zsxfdugdrHUyv1f
Kapitel 6: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3Y9Uo4JOT8vo7D2qlkBy9nm
Kapitel 7: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3aRhhr87SfyigBDdQe1kO8I
Kapitel 8: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3buWGaKfQJLbYEchN3ez4hx
Kapitel 9: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bxwasGwQjA2CT3uxZpexYg

* Tidigare examinationsmaterial. Det är dessa uppgifter som du behöver arbeta med under hela kursen, lägg inte så mycket tid på övningar, gå ganska snart direkt till dessa uppgifter, då kommer du in i vad som krävs för att klara kursen mycket tidigare:

Förra årets alla KS, tentor och fx-skrivningar: ExaminationsMaterial_HT2019.zip.
En jättefil med gamla tentor och KS-uppgifter: tu.pdf.

Tidigare anteckningar:
Anteckningar till extraföreläsningen den 3 november: blad_1.jpg, blad_2.jpg, blad_3.jpg, blad_4.jpg, blad_5.jpg, blad_6.jpg, blad_7.jpg.
Anteckningar till föreläsningen den 4 november: sida_1_av_4.jpg, sida_2_av_4.jpg, sida_3_av_4.jpg, sida_4_av_4.jpg.

 

* Zoominbjudningar i kort format. (Mejla om du behöver en fullständig inbjudan.)

Vecka 48:

Måndagens upprop (23/11): https://kth-se.zoom.us/j/62000987641.

Onsdagens seminarium (25/11): https://kth-se.zoom.us/j/63332534823.

Onsdagens upprop (25/11): https://kth-se.zoom.us/j/63050528568.

Torsdagens upprop (26/11): https://kth-se.zoom.us/j/69109169037.

Fredagens muntliga tenta (27/11): https://kth-se.zoom.us/j/67505486867.

Fredagens seminarium (27/11): https://kth-se.zoom.us/j/65010543254.

Lördagens muntliga tenta (28/11): https://kth-se.zoom.us/j/64255398873.

 

Vecka 49:
Måndagens muntliga tenta (30/11): https://kth-se.zoom.us/j/63391683391.

 

------------------

Kurssammanfattning:

Datum Information