CM1000 HT20-1 Diskret matematik

CM1000 HT20-1 Diskret matematik

Målet med denna enda sida är att den ska innehålla alla dokument och länkar som behövs för att klara hela kursen, inklusive kurslitteraturen (som är gratis), övningar och tidigare examinationsmaterial (gamla tentor & KS etc.).

Jag som undervisar på den här kursen heter Johnny Panrike, johnnyp@kth.se, och ni är varmt välkomna att mejla mig med praktiska frågor om kursens genomförande och denna sidas innehåll. Matematiska frågor tar vi på kursens schemalagda övningstillfällen.

* Informationsdokument
Övergripande information: Information-1.pdf.
Kursens struktur i ämnesområden/lärandemål: Levels.pdf.
Särskild information för i år: Angående_COVID_och_Examination.pdf.
Matris som anger när olika ämnesområden examineras: Matris-1.pdf.
Förslag till studieplan, veckochecklistor: studieplaner_checklistor-1.pdf.
Extra regler och förtydligadanden till distansexaminationsformerna: FörtydligandenOchExtraReglerFörDistansexaminationen.pdf.

* Kontrollskrivningar, tentor och Fx-skrivningar
Plats för KS1: Kontrollskrivning1.pdf. Lösningar till KS1: KS1_Lösningar.pdf.
Plats för KS2: Kontrollskrivning2.pdf. Lösningar till KS2: KS2_Lösningar.pdf.
Plats för KS3: Kontrollskrivning3.pdf. Lösningar till KS3: KS3_Lösningar.pdf.
Plats för KS4: Kontrollskrivning4_.pdf. Lösningar till KS4: KS4_Lösningar.pdf.
Plats för Skriftlig tentamen: Tentamen_13_jan_2021.pdf. Lösningar: Tentamen_13_jan_2021_Losningar.pdf  .
Plats för Fx-skrivning 1: Fx-skrivning1.pdf  . Lösningar: Fx-skrivning-1-Lösningar.pdf  .
Plats för omtentamen: Omtenta_2021_04_08.pdf  . Lösningar: Omtenta_2021_04_08_lösningar.pdf  .
Plats för Fx-skrivning 2: Fx-skrivning2.pdf  . Lösningar: Fx-skrivning_2_lösningar.pdf  .
* Platsmarkörsfiler
Används bara i undantagsfall och bara i samråd med mig (läraren) om du måste mejla in din lösning på grund av att inlämningen inte fungerar av någon anledning. Du måste vara i zoommötet för den aktuella skrivningen för att använda dessa filer och mejla mig din lösning i samband med att du lägger upp platsmarkörsfilen.
uppg1.png, uppg2.png, uppg3.png, uppg4.png, uppg5.png, uppg6.png, uppg7.png, uppg8.png, uppg9.png. Samrådet måste också ske under skrivtiden, inte efter.

* Kurslitteratur och övningsmaterial
Litteraturen är gratis och speciellt framtagen för den här kursen. I centrum finns den svenska boken i nio kapitel som svarar nästan exakt mot innehållet i kursens nio delar. Det finns också, som brevidläsningslitteratur, två engelska böcker. Övningarna är tyvärr inte så välorganiserade, men rekommendationen är att ni så snart som ni kan börjar träna på tidigare examinationsmaterial, alltså gamla kontrollskrivningar, tentor och fx-skrivningar.
litteratur_del_1.zip, litteratur_del_2.zip, litteratur_del_3.zip, engelsk_litteratur.zip, Ovningar-2.zip.

* Länkar till Youtubefilmer
Kapitel 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3ZhNHLX928apqvJKKdK4IMn
Kapitel 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bFRmk-OY8ObRk6PGVvtmD6
Kapitel 3: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3a1EH9c2aKV7B9h9dVoBln0
Kapitel 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bLqiIDOBf6YR5tkeoCawUQ
Kapitel 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bUqe995zsxfdugdrHUyv1f
Kapitel 6: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3Y9Uo4JOT8vo7D2qlkBy9nm
Kapitel 7: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3aRhhr87SfyigBDdQe1kO8I
Kapitel 8: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3buWGaKfQJLbYEchN3ez4hx
Kapitel 9: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bxwasGwQjA2CT3uxZpexYg

* Tidigare examinationsmaterial. Det är dessa uppgifter som du behöver arbeta med under hela kursen, lägg inte så mycket tid på övningar, gå ganska snart direkt till dessa uppgifter, då kommer du in i vad som krävs för att klara kursen mycket tidigare:

Förra årets alla KS, tentor och fx-skrivningar: ExaminationsMaterial_HT2019.zip.
En jättefil med gamla tentor och KS-uppgifter: tu.pdf.

Tidigare anteckningar:
Anteckningar till extraföreläsningen den 3 november: blad_1.jpg, blad_2.jpg, blad_3.jpg, blad_4.jpg, blad_5.jpg, blad_6.jpg, blad_7.jpg.
Anteckningar till föreläsningen den 4 november: sida_1_av_4.jpg, sida_2_av_4.jpg, sida_3_av_4.jpg, sida_4_av_4.jpg.

FX-skrivning 2 (8.00-10.00, den 11 maj, mötet öppnar runt 7.40 och skrivningen publiceras runt 7.45):
För de som skrivit omtentan den 8 april och fått betyget FX följer här inbjudan till zoommötet för den tillhörande FX-skrivningen:

https://kth-se.zoom.us/j/62164957556 

Detaljerade instruktioner kommer i ett anslag. Ni svarar som vanligt i ett Canvas-Quiz som publiceras senare.

------------------

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum