Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 181 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Evaluation
Evaluation
Kriterier Bedömningar Poäng
Points awarded
tröskel: poäng
100 poäng
All solutions correct
0 poäng
Not submitted/Bogus
poäng
100 poäng
--
Poängsumma: 100 av 100