CM1000 HT19-1 Diskret matematik

CM1000 HT19-1 Diskret matematik

Rubriken på den här webbsidan är "kursöversikt", men sidan innehåller faktiskt alla dokument och länkar som behövs för att klara hela kursen, inklusive kurslitteraturen (som är gratis).

Kurslitteratur: litteratur_del_1.zip, litteratur_del_2.zip, litteratur_del_3-1.zip, engelsk_litteratur.zip, tu.pdf (uppgifter från gamla tentor och KS:ar).

Uppdaterad version av kapitel 9: kap9.pdf.

Information: Information.pdf.

Studieplan för kursens första del (vecka 44 och 45): studieplan_vecka_44_45.pdf.
KS1 med lösningar: ks1_sol.pdf.
Studieplan för kursens andra del (vecka 46 och 47): studieplan_vecka_46_47.pdf.
KS2 med lösningar: ks2_sol.pdf.
Studieplan för kursens tredje del (vecka 48 och 49): studieplan_vecka_48_49.pdf.
KS3 med lösningar: ks3_sol.pdf.
KS4 med lösningar: ks4_sol.pdf.

Skriftliga januaritentan med lösningsförslag: solutions-2.pdf. (Rättad variant.)
FX-skrivningen hörande till januaritentan: fxskrivning.pdf. Lösningar: solutions-3.pdf.

Struktur på innehållet i kursen: levels.pdf.

Resurs på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCw34JNEQ0aNWqJ-fsR3Nw0A/playlists.
Extra film från Youtube som ersätter första halvan av Del 2 av film 5 i spellistan om sannolikhetslära: Conditional Probability Example Problems-ES9HFNDu4Bs.mkv. (länk till denna finns också i film 5 på Youtube.)

Fyra filmer om induktionsbevis: induktionsbevisfilm_1.mp4, induktionsbevisfilm_2.mp4, induktionsbevisfilm_3.mp4, induktionsbevisfilm_4.mp4.

Särskild film om uppgift 5 på kontrollskrivning 2: Om_Uppg5_KS2.mp4. Det finns ett fel i denna film, det står "xRy ^ yRz => x=y", på vissa ställen i filmen, men det ska stå "xRy ^ yRx => x=y", se den här bilden: fel.png. TACK till en vänlig person som påpekade detta. Felet uppträder vid tidpunkterna 15:04, och en andra gång till vid 16:56.

Information om skriftliga tentan och kontrollskrivningarna (TEN1). Information_TEN1.pdf

Skriftliga tentans praktiska utseende: tenta_instruktioner.pdf.

Information om muntliga tentan (RED1). Information_RED1-2.pdf.

Praktisk information om muntliga tentan, en film: informationsfilm.mp4.

Facit och övningsfiler (följande filer innehåller övningar och ett facit som hör till en tidigare utgåva av boken där uppgifterna numrerats på ett annat sätt.  Det fungerar med den nuvarande boken -- dock behövs hänvisningar till vilka uppgifterna är, det står i den nuvarande boken till exempel att uppgift 1.11.6 är före detta uppgift 1.9.4 vilket betyder att i den nya versionen av svenska boken så är uppgiften med uppgiftsnummer 1.11.6 motsvarandes uppgiften i filen ovnkap1.pdf med nummer 1.9.4. Jag kommer även att behöva komplettera facit efter hand, det finns några fel i facit så lita inte för mycket på det. Inrikta er på de gamla tentauppgifterna istället i tu.pdf (ovan). Här finns dock ett korrektur av facit (observera att kapitelangivelsen i korrekturet inte stämmer överens med innehållet i kapitlena i boken!): KorrekturAvFacit.pdf ):

ovnkap1.pdf, ovnkap2.pdf. ovnkap3.pdf och ovnkap5.pdf (ovnkap3 och ovnkap5 är för nuvarande kapitel 4).

Övningsfiler: Ovningar_Kapitel_3.pdf . övningar_relationer.pdf (kap 5), övningsmaterial_kap_6.pdf, ÖvningarKap7Finan.pdf
, ÖvningarKap7BogartDrysdaleStein.pdf, ÖvningarKap8Finan.pdf, ÖvningarKap8BogartDrysdaleStein.pdf, (övningar till kapitel 9 finns i kapitel 9 -- inga hänvisningar till den engelska litteraturen alltså). Lösningar till övningarna i kapitel 9: Lösningar_Till_Alla_Övningar_ver_2.pdf.

Lösningar till problemen om funktioner i Finan: Lösningar_Finan_Funktioner_.pdf.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum
Offentlig domän Kursens innehåll erbjuds under en Offentlig domän licens. Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges.