SF1923/SF1924 VT20 Sannolikhetsteori och statistik