LT200X VT20-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå