DD1396 pallindav20 VT20-1 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi