Schema HT19 HE1201 med KS på de platser i schema de planeras för - KS1 vecka 45 - KS2 vecka 47 - KS3 vecka 48 - KS4 vecka 50 - tenta 2020 vecka 2