TEN HE1201 HT19 - Del B som kan ersätta lab.uppgifter 1-6.docx