LT200X HT19-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå